graphs of performance analytics on a laptop screen

W jaki sposób działa agencja ratingowa?

Dzięki agencjom ratingowym dany przedsiębiorca orientuje się w co warto zaangażować własne pieniądze. Agencja dostarcza informacji o określonym podmiocie gospodarczym i przedstawia jego wiarygodność na rynku, przez co niejako „podpowiada” inwestorom, gdzie najlepiej ulokować kapitał.

Rating jest finalną oceną wystawianą firmie. Wpływa na nią wiele czynników jakie agencje biorą pod uwagę. Zalicza się do tego aspekt ekonomiczny, społeczny i polityczny. Ratingi mogą być też wystawiane poszczególnym krajom, żeby wskazać opłacalność i bezpieczeństwo ewentualnej inwestycji.

Aby agencja ratingowa mogła kształtować opinie u przedsiębiorców, musi również spełniać podstawowe wymogi, np. wiarygodność, rzeczowość, obiektywizm czy niezależność od jakiejś instytucji. Jedną z najpopularniejszych agencji jest Moody’s Investors Service. Została ona założona w 1909 roku w Stanach Zjednoczonych, aktualnie funkcjonuje na obszarze całego świata i zatrudnia około 14 tysięcy pracowników. System ratingowy jaki stosuje, prezentuje się następująco:

POZIOM INWESTYCYJNY
Aaa – Ogromna zdolność emitenta papierów wartościowych do wykonania zobowiązań.
Aa – Bardzo duża zdolność do wywiązania się z umów.
A1, A2, A3 – zdolność do wykonania zobowiązań mimo niekorzystnych czynników zewnętrznych.
Baa1, Baa2, Baa3 – zdolność do wykonania zobowiązań mimo większych niedogodności zewnętrznych.

POZIOM SPEKULACYJNY
Ba1, Ba2, Ba3 – zdolność do wykonania umowy, ale rozłożonej na raty.
B1, B2, B3 – zdolność do wykonania zobowiązania, ale w nieregularnych ratach.
Caa – wykonanie umowy jest zagrożone, musi się poprawić sytuacja ekonomiczna.
Ca – ogromne ryzyko niewywiązania się z umowy, emitent mógł zawiesić już część zobowiązań.
C – emitent nie dotrzymuje umowy w terminie, jednak stara się wywiązać z części zobowiązania.
D – całkowity brak zdolności do wykonania zobowiązania. Prawdopodobne ogłoszenie upadłości.

Leave a Reply