silver MacBook beside space gray iPhone 6 and clear drinking glass on brown wooden top

W jaki sposób działa REGON?

Co to jest REGON? Każdy podmiot gospodarczy wykonujący działalność na terenie Polski zobowiązany jest do posiadania numeru statystycznego określającego go w strukturach gospodarczych.

REGON – co kryje się pod tym skrótem?

Rejestr Gospodarki Narodowej to w najkrótszym opisie kryje się pod tym skrótem. Jest to akronim składający się ze skrótu określającego wspomniany rejestr. Rejestr ten jest spisem wszystkich przedsiębiorstw zamieszczonych w Krajowym Rejestrze Urzędowych Podmiotów Gospodarki Krajowej. Prowadzeniem zajmuje się Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Jest to najbardziej wiarygodny informator o wszystkich firmach i osobach prowadzących działalność gospodarczą w Polsce.
Wszystkie dane wpisywany i aktualizowane są na bieżąco. Dzięki obowiązkowi posiadania wpisu jaki spoczywa na podmiotach gospodarczych, ich baza danych jest najbardziej aktualna w badaniach statystycznych.

Co to za numer?

Numer REGON to nic innego jak oznaczenie pod jakim podmiot gospodarczy został wpisany do rejestru i pod którym jest zapisany. Obecne numery są 9 cyfrowe. We wczesnych początkowych czasach numery były 7 cyfrowe. W celu ujednolicenia do wszystkich wczesnych 7 cyfrowych numerów dopisane zostały na początku numeru 2 zera.

  • Pierwsze 2 cyfry oznaczają terytorium, na którym podmiot działa.
  • Kolejne 6 cyfr to numer oznaczany jako seryjny.
  • Ostatnia cyfra jest cyfrą kontrolna.

Kto wydaje numer REGON?

Jedyną upoważnioną jednostką do nadawania i wydawania numeru REGON jest Główny Urząd Statystyczny / GUS/. Urząd ten posiada 16 oddziałów po jednym w każdym województwie.
Z chwilą uruchomienia tak zwanej obsługi jednookienkowej numery statystyczne nadawane są „z urzędu” bez konieczności odwiedzin w oddziale Głównego Urzędu Wojewódzkiego. Jest to sporym ułatwieniem. W początkach przemian gospodarczych w Polsce aby uzyskać numer REGON trzeba było osobistej wizyty w siedzibie odpowiedniego oddziału GUS. Na miejscu należało wypełnić formularz zgłoszeniowy i poczekać na nadanie numeru statystycznego. Dziś dzięki rozwojowi nowoczesnych systemów informatycznych zgłoszenie odbywa się automatycznie.

Kto podlega wpisowi do rejestru REGON?

Wpisowi podlegają:

  • osoby prawne
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • filie i oddziały podmiotów gospodarczych

Osoby fizyczne i spółki cywilnej uzyskują wpis automatycznie w chwili zgłoszenia działalność do CEiDG. Natomiast wszystkie podmioty podlegające wpisowi do KRS zmuszone są do dokonania indywidualnego zgłoszenia.

Leave a Reply