shallow focus photography of man in suit jacket's back

W jaki sposób rekrutować pracowników?

Kluczową częścią procesu zarządzania zasobami ludzkimi jest pozyskiwanie pracowników. W systemie rynkowym polityka selekcji i rekrutacji powinna być powiązana z celami strategicznymi organizacji a dobór poszczególnych elementów sprzyjać efektywności firmy.

Dopasowanie zasobów do wymagań organizacji nie oznacza tylko utrzymania status quo i utrwalania starej kultury organizacyjnej. Często wiąże się ono z radykalnymi zmianami w sposobie myślenia o kompetencjach koniecznych do utrzymania stałego wzrostu w przyszłości i dokonywania zmian kultury organizacyjnej. Skuteczna polityka pozyskiwania pracowników musi odpowiadać na dwa fundamentalne pytania:

1) Jakich ludzi potrzebujemy, aby skutecznie konkurować z innymi – teraz i w dającej się przewidzieć przyszłości?

2) Co musimy zrobić, aby przyciągnąć te osoby, zapewnić im możliwość rozwoju i zatrzymać je w firmie?
Nie trzeba nikogo przekonywać, że właściwie przeprowadzony proces selekcyjny może stać się jednym z filarów sukcesu organizacji poprzez zapewnienie jej właściwych ludzi we właściwym miejscu i czasie. Przewagi konkurencyjnej, jaką daje lepszy personel nie może ignorować żaden przedsiębiorca. Historia życia gospodarczego wskazuje jednoznacznie, że niewłaściwy człowiek może doprowadzić do upadku nawet kwitnące przedsiębiorstwo. Dlatego tak ważne jest stosowanie odpowiednich metod rekrutacji i selekcji pracowników, tworząc sieć pozwalającą wyłowić kandydatów o zadanych parametrach. Techniki selekcji w gospodarce cyfrowej gdzie kapitał ludzki ma coraz większe znaczenie przeszły burzliwy rozwój ale nie jest to z pewnością zamknięty rozdział. Musimy śledzić ich rozwój by nie dać się zaskoczyć wymaganiom przyszłości.

Leave a Reply