man wearing white and black plaid button-up sports shirt pointing the silver MacBook

W jaki sposób zarejestrować działalność gospodarczą?

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej to ważne wydarzenie w życiu każdego człowieka. Ale samo podjęcie decyzji to jeszcze nie wszystko. Potrzebne jest jeszcze działanie aby tą decyzję zmaterializować.

Pierwszy krok.

Ważne jest, aby zastanowić się w jakiej formie ma funkcjonować przyszła firma. Jest kilka możliwości i w związku z tym należy się zastanowić czy ma to być:

– jednoosobowa działalność gospodarcza
– spółka cywilna
– działalność z osobowością prawną np. spółka z o.o.

Działalność jednoosobowa.

Najprostsza i najczęściej wybierana forma prowadzenia działalności gospodarczej. Aby ją rozpocząć należy wykonać kilka czynności wymagających wybrania optymalnego rozwiązania
Należy:

  • określić czy działanie będzie pod własnym nazwiskiem czy pod nazwą
  • określić zakres działalności
  • określić miejsce i obszar prowadzonej działalności

Kiedy już te podstawowe wymagania zostają spełnione należy wybrać sposób zakładnia, a jest kilka możliwości. Podstawą jest wypełnienie i złożenie wniosku w Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej / CEiDG/ Wniosek można złożyć na kilka sposobów:

  • osobista wizyta w urzędzie miasta lub gminy i rejestracja w wyznaczonym okienku
  • wykonanie zgłoszenia drogą elektroniczną z wykorzystaniem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego
  • listownie poprzez list polecony
  • zlecenie wykonania tej usługi osobom trzecim np. biuru podatkowemu
  • zlecenie dokonania niezbędnych czynności upoważnionemu przedstawicielowi.

Podstawą we wszystkich tych przypadkach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego z własnoręcznym potwierdzonym podpisem.

Złożenie wypełnionego wniosku do CEiDG załatwia praktycznie wszystkie niezbędne formalności związane z założeniem i rozpoczęciem działalności.
Wraz z wnioskiem do CEiDG dokonywane są automatycznie zgłoszenia do urzędu skarbowego, do ubezpieczeń społecznych i urzędu statystycznego.
Urząd skarbowy nadaje NIP zgodny z NIPem osoby zgłaszającej działalność.

Jeśli w ramach podejmowanej działalności zatrudniani będą pracownicy należy dokonać odpowiednich zgłoszeń do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W urzędzie skarbowym należy określić formę opodatkowania oraz dokonać lub nie zgłoszenia do podatku VAT.

Postępowanie w przypadku spółek

1. Spółka cywilna – cała procedura jest bardzo podobna, różnica polega głównie na tym że każdy ze wspólników musi dokonać osobistego zgłoszenia do CEiDG. Dodatkowo dobrze jest mieć umowę spółki cywilnej w formie papierowego dokumentu, nie jest to wymagane.

2. Założenie spółki posiadającej osobowość prawną np. spółki z o.o. wymaga innych formalności gdyż wpis dokonywany jest do Krajowego Rejestru Spółek i umowa sporządzona np. notarialnie jest warunkiem niezbędnym.

Leave a Reply