low angle photography of high rise buildings

W jaki sposób można skalować biznes?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej jest procesem bardzo prostym. W pierwszej kolejności powinna być wybrana forma prowadzenia przedsięwzięcia. Może to być jednoosbowa działalność gospodarcza, spółka w formie cywilnej lub o wybranej osobowości prawnej.
Kiedy już to zostanie przemyślane należy zastanowić się nad przyszłą wielkością czyli inaczej skalą przedsięwzięcia.

Co to jest skalowanie działalności gospodarczej?

To nic innego jak określenie podstawowych założeń i kierunków rozwoju. Każdy biznes nawet najmniejszy powinien być dla jego założyciela przewidywalny. Pewne założenia określające docelową wielkość przedsięwzięcia i czas do niej dochodzenia, powinien być wytyczną prowadzenia każdego biznesu.
Zakładając biznes można z góry określić czy jest to przedsięwzięcie krótkoterminowe czy z założenia na wiele lat a nawet na pokolenia.

Przedsięwzięcie krótkoterminowe.

Taką formę przyjmują najczęściej działanie określone na tak zwany szybki zysk i w odpowiednim momencie zamknięcie działalności oraz konsumpcja uzyskanych korzyści. Dla wielu osób jest to forma przechodzenia z jednego biznesu do drugiego w zupełnie innej branży. Dobra forma w której skala przedsięwzięcia jest jasno określona i nie zakłada najczęściej żadnych istotnych modyfikacji.

Przedsięwzięcie długoterminowe.

Przyjęcie takiego założenia powinno od samego początku określać w jaki sposób będzie realizowane przedsięwzięcie. W założeniach tych powinny być brane pod uwagę sposoby dochodzenia do poszczególnych etapów rozwoju. Jeśli tak jest prowadzone przedsiębiorstwo to zmiany powinny w nich zachodzić w miarę płynnie bo były z góry założone i przewidywane.
Oczywiście skalując czyli prognozując i zakładając wszelkie zmiany należy również brać pod uwagę wydarzenia nieprzewidywalne. Dobry przedsiębiorca zawsze powinien mieć stworzoną pewną rezerwę na sytuacje nadzwyczajne.

Co daje skalowanie biznesu?

Najważniejsze w dobrze wyskalowanym biznesie jest w miarę płynne przechodzenie do kolejnych etapów rozwoju firmy. Zmiany związane z rozwojem nie powinny zaburzać bieżącej działalności. Realizowanie założeń może ulegać zmianom i modyfikacjom. I jeśli te zmienne mieszczą się w zaplanowanej skali przedsięwzięcia nie spowoduje to zbyt wielu czynników ubocznych. Dzięki takiemu podejściu w sposób znaczący ogranicza się ewentualne straty lub zmniejsza i minimalizuje koszty zmian.

Przykład skalowania.

Zakładając przedsiębiorstwo, które docelowo ma zajmować się masowym wytwarzaniem jakiegoś produktu wymagającego zwiększenia parku maszynowego, należy dobrze dobrać teren na jakim będzie realizowane całe przedsięwzięcie. Od samego początku należy wybrać takie miejsce które pozwoli bez najmniejszych problemów zwiększać powierzchnię przeznaczoną na powiększającą się produkcję.
Dzięki takiemu założeniu i dobremu wyskalowaniu, obniża się przyszłe koszty i nie opóźnia się całkowitego rozwoju przedsiębiorstwa.

Skalowanie w informatyce.

Najlepszym przykładem skalowania działania są w XXI wieku firmy informatyczne. To tam najczęściej spotykane są dobre rozwiązania pozwalające na bieżąco wprowadzać zmiany związane z szybko rozwijającą się technologią. Zmiany które nie zaburzają realizowanych projektów.

Skalowanie to myślenie i przewidywanie tego co jest przewidywalne z uwzględnieniem sytuacji nieprzewidywalnych.

Leave a Reply