woman biting pencil while sitting on chair in front of computer during daytime

W jaki sposób pracujemy teraz w domu?

Epidemia osadziła większość z nas w domach. Jedni pilnują dzieci, inni po prostu pracują w miejscu swego zamieszkania. Są stanowiska pracy w zakładach produkcyjnych, bankach i firmach usługowych, które mogą być obsługiwane w sposób zdalny, wprost z domu. Jednak czy zastanawialiście się, co się stanie kiedy dojdzie do wypadku.

Home office a wypadek przy pracy.

Jak się wtedy trzeba zachować? Jakie procedury są ważne? Co powinien zrobić pracownik, a co pracodawca.

Wypadek przy pracy co do zasady wynikającej z jego definicji, to nagłe zdarzenie skutkujące utrata zdrowia lub życia i związane z wykonywaniem obowiązków pracowniczych. Wypadkiem przy pracy jest też owo nagłe zdarzenie, które miało miejsce na drodze z miejsca zamieszkania do siedziby firmy lub miejsca, w którym, według postanowień umowy, pracownik wykonuje swoje obowiązki służbowe.

Procedury nie zmieniają się i określają je normy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Wypadek powinien być niezwłocznie zgłoszony przełożonemu. Niezwłocznie, znaczy to, że bez niepotrzebnej zwłoki. Jeśli konieczne jest w pierwszej kolejności udzielenie pomocy medycznej poszkodowanemu, należy najpierw powiadomić służby medyczne, a dopiero później, pracodawcę lub bezpośredniego przełożonego.


Sprawdź dlaczego warto skorzystać z profesjonalnego redaktora tekstu